Agenda

6 maart 2019, 19:15 uur

Oecumenische Aswoensdagviering, sobere maaltijd en vespers in Kerkelijk Centrum Zeist-West

Kerkelijk Centrum Zeist-West

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we op Aswoensdag het askruisje.  In deze bijzondere viering op 6 maart zijn ds. Corja Menken-Bekius en Wiel Hoekstra de voorgangers. Cantores van PKN wijkgemeente Zeist-West en de Emmausparochie olv pianist Gertjaap Kardol verzorgen de muziek.
Voorafgaande aan de Aswoensdagviering wordt een sobere maaltijd gehouden. Wilt u hieraan meedoen meldt u zich dan aan bij Henri Wigman, e-mail: hemawig@gmail.com
Aanvang sobere maaltijd: 6 maart om 17.30 uur; de aswoensdagviering begint om 19.15 uur.

17 april is de laatste vesper met een moment van inkeer en bemoediging. Voorgangers in deze vesper zijn: pastor Nelleke Spiljard en ds. Tineke Dronkert

DIGITALE VEERTIGDAGENKALENDER

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze nu opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van de vespers in Zeist-West, “Jij die mij aankijkt”.

U kunt u voor deze kalender aanmelden bij: veertigdagenzeist@gmail.com
Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl