> nieuws

Nieuws

25 februari 2019

Bericht aan de leden van de Doopsgezinde Gemeente Zeist

In verband met het vertrek van Yko van der Goot als predikant van onze gemeente is een beroepingscommissie ingesteld. Deze heeft de taak om namens de gemeente een opvolger voor te stellen aan de ledenvergadering. 
Volgens het reglement bestaat deze commissie uit vijf leden, drie leden of vrienden van de gemeente en twee kerkenraadsleden. Inmiddels zijn daartoe bereid gevonden: Annelies Soomers, Machteld Starreveld en Marthijn Laterveer. Uit de kerkenraad zijn dat Dorette Hollestelle en Pieter Meester. De aanstelling van Annelies, Machteld en Marthijn is reglementair goedgekeurd door de ledenvergadering van 4 april 2019. 
Namens de kerkenraad,
Pieter Meester, voorzitter


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl