> nieuws

Nieuws

 
29 mei 2019

Profielschets nieuwe predikant

De Doopsgezinde Gemeente Zeist zoekt per oktober 2019 een predikant of voorganger (20 uur/week), bij voorkeur proponent ADS

Onze identiteit:
Wij zijn een zeer actieve christelijke geloofsgemeenschap van 55 leden en 30 vrienden, met een sterke sociale samenhang. Wij zijn, zoals de titel van ons beleidsplan luidt: ‘Een kleine kerk met een groot hart.’ Ons stijlvolle kerkje staat in een rustige, bosrijke woonwijk.

De gemeente verheugt zich de laatste jaren in toeloop van betrokken veertigers en vijftigers en wij streven naar verdere groei en verjonging. Met elkaar zijn we jong van geest, we spreken vrij met elkaar over onze visies op leven en geloof, geïnspireerd door de Bijbel en andere bronnen van wijsheid, poëzie, beeldende kunst en muziek.

Wij denken en spreken vanuit een dopers perspectief, maar staan daarbij open voor inzichten van anderen. De gemeente biedt ruimte voor alle mensen met zingevingsvragen en iedereen wordt hartelijk ontvangen en opgenomen. Onder de noemer Zin-Inn Zeist ontmoeten mensen elkaar om te spreken over levensvragen, om samen te zoeken naar zingeving.

Onze nieuwe predikant/voorganger:
Je bent een geïnspireerde predikant, die onze gemeente wil helpen groeien.
Je draagt bij aan het verzorgen van gevarieerde geestelijke en culturele activiteiten. Je hebt verbindende kwaliteiten en biedt waar het nodig is pastorale begeleiding. Je kunt goed aansluiten bij de behoeften en levensfasen van de mensen en brengt diepgang, maar soms ook juist lichtheid, in gesprekken.

Met een open blik kijk je naar de ontwikkelingen in de samenleving. Je slaat met het oog daarop bruggen tussen Bijbel, doperse traditie en persoonlijke beleving. Vanuit je enthousiasme en betrokkenheid neem je deel aan activiteiten in de gemeente en aan oecumenische activiteiten in Zeist.

Nadere informatie:
Honorering is volgens de richtlijnen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Voor nadere vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Pieter Meester, te bereiken via telefoon 030-6918180 of bij de huidige predikant dr. Yko van der Goot, telefoon: 035-5262730, mail: ykovandergoot@hotmail.com.
Sollicitaties met CV s.v.p. voor 18 augustus 2019 aan: d.geesink@kpnplanet.nl.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl