zeist > home

Hartelijk welkom

LogoDoopsgezind als we zijn, laten we ons inspireren door de bijbel en gaan we niet uit van dogma's. Kernwaarden voor ons, als christelijke gemeente, zijn vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. U bent natuurlijk hartelijk welkom! 

Zin-Inn
Met Zin-Inn Zeist bieden we, vanuit onze kernwaarden, activiteiten aan voor een breed publiek. Het programma biedt ruimte voor ontmoeting en gesprek over geloof, zingeving en maatschappij.

Volgende dienst(en)

KERKENDAG ZEIST

7 juni 2020, 10:00 uur
KERKENDAG ZEIST
Voorganger: Ds. Maaike de Jong e.a.
Bijzonderheden:
Op de zondag na Pinksteren wordt jaarlijks de Kerkendag gehouden. Helaas dit jaar niet op het Zusterplein. De viering is te volgen via een livestream, zie: ebg.zeist.nl, en Slotstad Radio (FM 107.0). Thema:‘Gods schepping als knipoog’. (Illustratie: 'Gods schepping als knipoog', Peter Vos)

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

PINKSTEREN

PINKSTEREN
Ds. Maaike de Jong gaat voor in een feestelijke viering over liefde, leven en inspiratie. De video is (nog) niet openbaar vanwege de privacywetgeving. Een bijzondere dienst met medewerking van: Jan en Jannie Starreveld; Lisette Jansen - zang; Gertjaap Kardol - piano; Maaike de Jong - zang en montage; Frits Stuurman - camera; Corry Gerrits - bloemkunst.


Actueel

BIJEENKOMSTEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZEIST
Tot september zullen er geen kerkdiensten zijn in onze mooie vermaning. Dat is voor ons allemaal een groot gemis. Daarom hebben we met een kleine groep mensen nagedacht over andere mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. Hier kunt u het programma lezen.  Lees meer >>


NIEUWE ALGEMEEN SECRETARIS/DIRECTEUR ADS

NIEUWE ALGEMEEN SECRETARIS/DIRECTEUR ADS
Br. Henk Stenvers beëindigt per 1 oktober 2020 zijn werk als algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Hij gaat dan met pensioen. Het bestuur van de ADS deelt met vreugde mee dat zr. Machteld Stam-Timmer hem zal opvolgen.


IN DE TUSSENTIJD

IN DE TUSSENTIJD
Over de onzekerheid waarin we nu leven in relatie tot de onzekerheid waarin de discipelen verkeerden in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een vlogdienst verzorgd door Agnieta en Pieter Meester. U kunt de dienst bekijken via deze link: In de tussentijd


Van digitale Veertigdagenkalender naar Vijftigdagenkalender
Er is een vervolg op de Veertigdagenkalender van de Raad van Kerken Zeist. Dit jaar verschijnt er ook een Vijftigdagenkalender die loopt van Pasen naar Pinksteren. Het licht speelt is het thema. Aan deze kalender wordt ook meegewerkt door Ineke en André Droogers. Hun bijdragen vindt u op: 40+50 dagenkalender. Wie de Veertigdagenkalender heeft ontvangen, krijgt de nieuwe Vijftigdagenkalender automatisch. Wie zich ervoor wil opgeven kan dat doen door een mail te sturen via: vijftigdagenkalender.nl

 
 
Adres
Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist
Tel. 030-6918605
info@doopsgezindegemeentezeist.nl
     
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl