zeist > nieuws

Nieuws

Forumgids wordt Oecumenische Agenda
De Forumgids, kent u hem nog? Forum was jarenlang dé gids met activiteiten van Kerk door de Week. Zo’n tien kerkgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken Zeist, deelden hun door-de-weekse programma met belangstellenden binnen en buiten de kerk. In de Forumgids vond men een prachtig, gevarieerd, oecumenisch programma.  Tot 2019 werd de Forumgids twee keer per jaar op papier uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist. De wens was om de activiteiten van de Forumgids digitaal aan te gaan bieden maar daar was helaas geen coördinator voor te vinden.  De Raad van Kerken Zeist heeft als doel om verbondenheid en samenwerking tussen kerken te stimuleren. Het delen in en van elkaars activiteiten vinden we van grote waarde in die onderlinge verbondenheid. Samen zijn wij Kerk door de Week – samen met elkaar en met onze omgeving.  We willen de (thematische) activiteiten die door de week plaatsvinden in de diverse geloofsgemeenschappen graag bundelen in de (digitale) Oecumenische Agenda op de website van de Raad van Kerken Zeist. Dit kunnen we alleen met uw hulp. We roepen u daarom op om uw activiteiten aan te melden bij agenda@raadvankerkenzeist.nl We ontvangen per activiteit graag:
-    Datum
-    Tijd (begin- en eindtijd)
-    Locatie
-    Indien van toepassing: informatie rondom aanmelding
-    Naam en gegevens contactpersoon
-    Een korte omschrijving van de activiteit in max. 3 regels
-    Indien van toepassing: een link naar een website voor meer informatie   Organiseert u een lezing, film, theater, concert, thema activiteit en/of een activiteit voor een speciale doelgroep? Stuur ons een mail op agenda@raadvankerkenzeist.nl
Twijfelt u of uw activiteit geschikt is voor de Oecumenische Agenda? Stuur ons ook dan een mail, we denken graag mee.  We zien uit naar een rijk gevulde Oecumenische Agenda in 2022!  Namens de Raad van Kerken Zeist,
Jeannette van Andel
Geeske Donze
Oecumenische aswoensdagviering en vespers
Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje. In deze bijzondere viering op 2 maart  zijn ds. Tineke Dronkert en Wiel Hoekstra de voorgangers. Cantores van PKN wijkgemeente Zeist-West en de Emmausparochie olv pianist Gertjaap Kardol verzorgen de muziek. De Aswoensdagviering begint om 19.15 uur.   Lees meer >>
Oecumenische viering Zeist 16 januari 2022

Oecumenische viering Zeist 16 januari 2022
Viering aan het begin van de Week van Gebed 2022, met als thema: 'Licht in het duister'. Een viering vanuit de Oosterkerk in Zeist, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Voorgangers zijn: Henk Jansen. Tineke Dronkert, Stefan Bernhard, Peter Sodaar. U vindt de viering via: LivestreamOosterkerk.

12345678
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl