> gemeente > organisatie

Organisatie


Kerkgebouw en kosterij
C. Gerrits-van Dijk, kosteres
Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist 030-691 86 05 (niet op zaterdag) | e-mail 

Ook voor informatie of pastorale zorg kunt u contact opnemen met de kosteres, 030-691 86 05. Als u geen gehoor krijgt, kunt u inspreken op het antwoordapparaat of in dringende gevallen bellen met een van de leden van de kerkenraad.

Predikant
Ds. Maaike de Jong
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist
e-mail: ds.maaikedejong@gmail.com 


                           

Kerkenraad

Voorzitter
Nel Otten-Deinema
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-691 81 80 | e-mail

Secretaris
Dorette Hollestelle
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-221 16 22 | e-mail: d.geesink@kpnplanet.nl

 

Penningmeester 
Anton Bussemaker  
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-691 81 80 | e-mail

Bankrekeningnummer kerk
IBAN-nr: NL97 INGB 0000 2602 71
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist

Lid
Netty van der Kaa
 p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 0343-53 28 34 | e-mail

Kerkmeester (ook voor verhuur e.d.) 
Peter Gerrits 
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-691 86 05 | e-mail

Ledenadministratie 

Anton Bussemaker 
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-221 16 22  | a.bussemaker@kpnplanet.nl  

Redactie kerkblad Mennowel
Annelies Soomers
Yko van der Goot

Kopij naar Annelies Soomers
Prinses Beatrixstraat 35                       
3981 BH Bunnik
Bijdragen graag als bijlage via e-mail

Redactie Nieuwsbrief
Annelies Soomers | e-mail

Contact voor autovervoer naar de kerk
Kosterij 030-69186 05 | e-mail

Contactleden wijken
De contactleden verzorgen het bezoekwerk in de gemeente en zijn contactpersoon tussen individuele leden en vrienden onderling.
Informatie: Ineke Droogers (a.i.), 0343-538 28 34 | e-mail

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl