> gemeente > organisatie

Organisatie


Het telefoonnummer van de gemeente is: 06-38885898

Voor informatie of pastorale zorg kunt u via nummer 06-38885898 contact opnemen met een (wisselend) lid van de kerkenraad. Als u geen gehoor krijgt, kunt u inspreken op het antwoordapparaat of in dringende gevallen bellen met een van de leden van de kerkenraad.

Predikant
Ds. Maaike de Jong
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist | e-mail: ds.maaikedejong@gmail.com                          

Kerkenraad

Voorzitter
Nel Otten-Deinema

p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-695 10 43 | e-mail: benelotten@ziggo.nl 

Secretaris (ad interim)
Jan Laterveer
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 06-11195103 | e-mail: kerkenraaddgzeist@gmail.com   

Penningmeester (ad interim)
André Droogers
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 0343-532834 | e-mail: penningmeesterdgzeist@gmail.com 

Bankrekeningnummer kerk
IBAN-nr: NL97 INGB 0000 2602 71
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist

Lid
Netty van der Kaa
 p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-699 01 99 | e-mail: jtvanderkaa@gmail.com 

Kerkmeester (ook voor verhuur e.d.) 
Frits Stuurman 
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-228 01 63 | e-mail: fritsstuurman@casema.nl 

Ledenadministratie 

Anton Bussemaker 
p/a Pauw van Wieldrechtlaan 29A
3701 ET Zeist, 030-221 16 22 | e-mail: a.bussemaker@kpnplanet.nl  

Redactie kerkblad Mennowel
Annelies Soomers, André Droogers en Yko van der Goot

Kopij naar Annelies Soomers
Prinses Beatrixstraat 35                       
3981 BH Bunnik
Bijdragen graag als bijlage via email: anneliessoomers@tatuka.nl 
met cc naar af.droogers@me.com 

Redactie Nieuwsbrief
Annelies Soomers | e-mail: anneliessoomers@tatuka.nl 
met cc naar af.droogers@me.com  

Contact voor autovervoer naar de kerk
06-38885898

Contactleden wijken
De contactleden verzorgen het bezoekwerk in de gemeente en zijn contactpersoon tussen individuele leden en vrienden onderling.
Informatie: Ineke Droogers (a.i.), 0343-538 28 34 | e-mail: af.droogers@ziggo.nl 

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl