> gemeente

Gemeente

 
 

De Doopsgezinde Gemeente Zeist is een open geloofsgemeenschap voor mensen die op zoek zijn naar een christendom dat recht doet aan hun sociale en kritische zin, waar mensen vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun leven en geloof en waar zij zich laten inspireren door Bijbelse en andere verhalen, poëzie, beeldende kunst en muziek.
Ook aan mensen van buiten onze gemeente – uit een ruim gebied rondom Zeist – willen wij een plek bieden waar zij op eigen wijze hun geloof kunnen beleven en zich thuis kunnen voelen. Wij denken en praten over zingevingvragen vanuit een dopers perspectief en staan daarbij open voor de rijkdom van andere religieuze en niet-religieuze tradities. Wij kennen geen leerregels (dogma’s); we lezen de Bijbel op een open en kritische wijze, waarbij iedereen zelf kan en mag bepalen wat hij of zij gelooft.

Kerkdiensten

Wij vinden het goed om elkaar als gemeente regelmatig te ontmoeten. Daarom is er, afgezien van een korte zomerperiode, elke zondag een kerkdienst. De diensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur in de doopsgezinde kerk, ook wel vermaning genoemd. De kerk ligt aan de lommerrijke Pauw van Wieldrechtlaan 29A in Zeist.
Onze diensten hebben een gevarieerd karakter. Op de eerste zondag van de maand is er een ochtendgebed. Op de tweede zondag wordt de dienst verzorgd door onze eigen predikant. Op de derde zondag is er Ander Uur, waarbij geëxperimenteerd wordt met verschillende liturgievormen en thema’s. De Eerste zondag en Ander Uur worden voorbereid door leden van de werkgroep Vieren. Daarnaast nodigen we éénmaal per maand een gastpredikant uit. Kijk verder bij Speciale diensten.  

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl