> gemeente > samenwerking

Samenwerking

Jaarthema   Ring Midden Nederland
Doopsgezinde gemeenten die in elkaars omgeving liggen, zijn met elkaar verbonden in een Ring. De Doopsgezinde Gemeente Zeist valt onder de Ring Midden Nederland. Hiertoe behoren ook de gemeenten Amersfoort, Almere, Baarn, Hilversum, Naarden-Bussum, Utrecht, Zeist. Eén keer per jaar is er een Ringdag voor alle deelnemende gemeenten.

Raad van Kerken Zeist  

Raad van Kerken Zeist
De Doopsgezinde Gemeente Zeist is verbonden met de Raad van Kerken Zeist, een samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Zeist. In Forum, het informatieblad van de Raad van Kerken, dat twee keer per jaar verschijnt, bieden wij samen met de andere kerken activiteiten aan die openstaan voor mensen van buiten onze gemeente. We doen mee met  de Kerkendag, de Vredesdienst, de veertigdagen kalender, de vespers in de lijdens- en kersttijd en we vieren samen Advent en Hemelvaartsdag. Het jaarlijkse kloosterweekend staat ook open voor leden en vrienden van onze gemeente.
Onze gemeente heeft een afgevaardigde in de Raad van Kerken Zeist. 
We zijn actief betrokken bij de werkgroep Vluchtelingenwerk en besteden regelmatig aandacht aan het Detentiecentrum Kamp van Zeist waar uitgeprocedeerde asielzoekers gedetineerd zijn. Naar de website>>


Organisatie   Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 
De ADS ondersteunt de doopsgezinde gemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids- en bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Bij de ADS zijn 112 (cijfer 2014) doopsgezinde gemeenten aangesloten. Naar de website>>
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl