> jeugd

Jeugd

 
 

0-6 jaar

Op aanvraag kan er iemand aanwezig zijn om tijdens de kerkdienst op kinderen van zes jaar en jonger te passen. Speelgoed en knutselmateriaal is aanwezig. Neem hiervoor contact op met onze predikant. 

6 jaar en ouder

  • Een aantal keren per jaar wordt er een Groot&klein-dienst voorbereid: met Kerstmis, Driekoningen en Palmpasen. Voor informatie over deze diensten kunt u zich wenden tot onze predikant.
  • Vanuit de Doopsgezinde Broederschap organiseert de Algemene Kampcommissie (AKC) verschillende zomerkampen voor jongeren vanaf 9 jaar. De informatie hierover staat op de AKC website: www.akckampen.nl of www.jongeren.doopsgezind.nl
  • Ook ontmoeten jongeren elkaar in de Doopsgezinde Vredesgroep (JDVG) en de Mennonite Voluntary Service (MVS). Ga voor meer informatie naar www.dgwereldwerk.nl 

Catechisatie

Voor belangstellenden, ongeacht leeftijd, wordt catechisatie gegeven. Neem hiervoor contact op met onze predikant | e-mail 

 

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl