> mennowel

MennowelDe Mennowel is het blad van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. Het verschijnt zes maal per jaar en wordt aan alle leden en vrienden toegestuurd.

U kunt kopij sturen naar de redactie |e-mail

Voor leden en vrienden is het abonnement inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente.

Losse abonnementen:
Wie geen lid of vriend van de gemeente is, kan zich op de Mennowel abonneren door aanmelding bij de kosteres, 030-691 86 05 |e-mail
Een abonnement kost 20,- per kalenderjaar.
Graag overmaken op IBAN-nr: NL97 INGB 0000 2602 71 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist onder vermelding van: abonnement Mennowel.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl