> mennowel

MennowelDe Mennowel is het blad van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. Het verschijnt zes maal per jaar en wordt aan alle leden en vrienden toegestuurd.

U kunt kopij sturen naar de redactie: anneliesssoomers@tatuka.nl; cc. af.droogers@me.com.

Voor leden en vrienden is het abonnement inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente. 

Losse abonnementen:
Wie geen lid of vriend van de gemeente is, kan zich op de Mennowel abonneren. 
Een abonnement kost € 30,- per kalenderjaar.
Graag overmaken op IBAN-nr: NL97 INGB 0000 2602 71 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist onder vermelding van: abonnement Mennowel.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl