> mennowel

MennowelDe Mennowel is het blad van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. Het verschijnt zes maal per jaar en wordt aan alle leden en vrienden toegestuurd.

U kunt kopij sturen naar de redactie | e-mail

Voor leden en vrienden is het abonnement inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente. 

Losse abonnementen:
Wie geen lid of vriend van de gemeente is, kan zich op de Mennowel abonneren door aanmelding bij de kosteres, 030-691 86 05 | e-mail
Een abonnement kost € 20,- per kalenderjaar.
Graag overmaken op IBAN-nr: NL97 INGB 0000 2602 71 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zeist onder vermelding van: abonnement Mennowel.

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zeist
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl